Friday, April 24, 2015

Էկոտուր 2015


Միջին դպրոցի ներքին բակ՝ իսկական ծաղկանոց 
Էկոտուրյան ֆիլմ-հայտեր՝  1,  2

No comments:

Post a Comment

Թատրոն-ճամփորդության հայտի ուսումնասիրություն

Ուսումնասիրությունն արվել է ըստ ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգի: Ուսումնասիրությունը կատարվել է ըստ այս ենթակ...