Thursday, July 14, 2016

Չորրորդ դասարան. գնահատում

Ուսումանասիրել եմ կրթահամալիրի Նոր-դպրոցի մայրենի դասավանդողի և չորրորդ դասարանցիների բլոգները:
Դասավանդողի բլոգն առաջին հերթին գրավում է բաժինների և իրականացրած և իրականացվող նախագծերի բազմազանությամբ:

 • Հստակ երևում են բլոգի բաժինները,  իրականացվող նախագծերը, առաջադրանքները: Տպավորիչ է նախագծային ուսուցման արդյունքների ամփոփումը (յուրաքանչյուր նախագծի վերջում հրապարակված են սովորողների նյութերը
 • Բլոգն նաև ունի արխիվ, մուտքի հաշվիչ, օրացույց
 • Բլոգավարի մասին չկա տեղեկություն: Նշված չէ կրթահամալիրը։
 • Չկան այլ դասավանդողների բլոգների, կրթհամալիրի, դպրոցի կայքերի հղումները

Բլոգ ունի 51 սովորող
 • Սովորողների մի մասի բլոգներում նշված չէ կրթահամալիրը, դպրոցը
 • Չկան դասավանդողի, դասընկերների բլոգների հղումները
 • Գրեթե բոլոր սովորողների բլոգներում կան բաժիններ, առանձնացված է մայրենիի բաժինը
 • Բլոգների մեծ մասում երևում են իրականացվող նախագծերը, առաջադրանքները
 • Գրեթե բոլոր բլոգներում առկա են քննական առաջադրանքները (նաև՝ նախապատրաստականները)
 • Շատ են գեղարվեստական  ստեղծագործությունների copy-paste-երը
 • Դժվար են երևում, գտնվում ֆիլմերը, ձայնագրությունները: Դա բացատրվում է հետևյալ կերպդասավանդողի բլոգում անուն առ անուն երևում են սովորողների աշախատանքները: Աշխատանքները զգալի մասը հրապարակված են ենթակայքում, այդ պատճառով էլ բլոգներում չեն երևում:
 • Քիչ են ստեղծագործական աշխատանքները, հորինվածք-պատումները


Առաջարկություններ
 • Նախագծերի մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, պետք է ավարտվեն ստեղծագործական պատումով, ֆիլմով կամ ձայնագրությամբ, բեմադրությամբ և այլն (որպես արդյունք): Տեքստային առաջադրանքների մեջ կորում է ստեղծական-հետաքրքիրը, մանավանդ երբ սովորողը մեկ-երկու նախադասությամբ է ստեղծագործել: Առաջարկում եմ, որ բլոգում չերևա ,,սևագիր,, աշխատանքը (խոսքս տեքսային առաջադրանքների մասին է), քանի որ նմանատիպ աշխատանքը ընթերցողին այնքան էլ հետաքրքիր չէ, այն պետք է նպաստի ամփոփիչ հետաքրքիր պատում, ֆիլմ, ձայնագրություն կամ հետազոտական մեկ այլ աշխատանք ստեղծելուն: Բլոգում թող հրապարակվի արդյունքը կամ ընթացիկ հետաքրքիր աշխատանք, բայց ոչ սովորական տեքստային առաջադրանքներ:
 • Առաջարկում եմ ստուգել չորրորդ դասարանցու մեդիահմտությունները, քանի որ դասավանդողի բլոգում հրապարակված արդյունքներում (խոսքս սովորողների աշխատանք-արդյունքի մասին է) շատ են Power point ծրագրով արված նյութերը, քիչ՝ ֆիլմերն ու ձայնագրությունները:
No comments:

Post a Comment

Թատրոն-ճամփորդության հայտի ուսումնասիրություն

Ուսումնասիրությունն արվել է ըստ ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգի: Ուսումնասիրությունը կատարվել է ըստ այս ենթակ...