Sunday, August 28, 2016

Շիրվանզադե. Արտիստը

Նախագծի իրականացման ժամանակը՝  սեպտեմբերի 19-25
Նախագծի մասնակիցները՝  7-րդ դասարանի սովորողներ
Նախագծի նպատակը՝

Ստեղծագործական և վերլուծական մտածողության զարգացում
Տեքստի գլխավոր մտքերն առանձնացնելու կարողության զարգացում
Բառապաշարի հարստացում 
Անդրադարձ պատկերավորման միջոցներին
Նախագծի ընթացքը
Պատմվածքի ընթերցում-քննարկում
Տեքստի գլխավոր մտքերի առանձնացում-վերլուծություն
Վերլուծական-ստեղծագործական աշխատանքների պատրաստում և հրապարակում բլոգներում
Նախագծի արդյունքում կստեղծվեն բլոգային վերլուծական-ստեղծագործական նյութեր:

Առաջադրանքներ
Կարդա՛ ,,Արտիստը,, պատմվածքը
1. Բացատրի՛ր բառերը՝ կացարան, կենցաղ, մենակեց, արտիստ, յուր:
2. Կարդա՛ և բացատրի՛ր ընդգծված արտահայտությունը՝ Արդարևհիվանդի աչքերի մեջերևում էր եսամոլի հոգիթեև գեղեցիկ էին այն աչքերը և դեռ բավական վառվռունմոտհիսուն տարեկան կնոջ թառամած դեմքի վրա:
3. Դուրս գրի՛ր Լևոնին բնութագրող տողերը:
4. Պատմվածքից գտի՛ր և դուրս գրի՛ր ոչ հայերեն բառերն ու արտահայտությունները, գրի՛ր հայերեն տարբերակները:
5. Ինչո՞ւ էին Լևոնին ,,արտիստ,, ասում: Ինչպիսի՞ մարդուն կհամարեիր արտիստ:
6. Բնութագրի՛ր Լևոնին:

Լրացուցիչ աշխատանք
7. Ներկայացրու Լևոնի հոգեվիճակը՝ օգտագործելով պատմվածքի բառերն ու արտահայտությունները:
8. Լևոնին համեմատի՛ր  Նար-Դոսի ,,Ես և նա,, պատմվածքի հերոսի հետ
9. Պատմվածքից դուրս գրի՛ր փոխաբերական իմաստ ունեցող նախադասությունները և բացատրի՛ր:
10. Փոքրիկ հետազոտություն իրականացրու ժամանակակից թատրոնների և ներակայացումների մասին. ինչպիսի թատրոններ կան, ինչպիսի ներկայացումներ են բեմադրվում, ովքեր են այցելու թատրոն, ինչո՞ւ:
11. Նայի՛ր ,,Արտիստը,, ֆիլմը, համեմատիր բնագրի հետ և գրիր քո հիմնավորված կարծիքը


No comments:

Post a Comment

Թատրոն-ճամփորդության հայտի ուսումնասիրություն

Ուսումնասիրությունն արվել է ըստ ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգի: Ուսումնասիրությունը կատարվել է ըստ այս ենթակ...