Sunday, November 1, 2015

Սեբաստացու օրեր


Ընթերցանության նյութեր


Թարգմանության նյութ

Պայմանք տղայոց ընտրութեան
Արեւելք գտնուող քարոզիչներուն գրեց որ ընտանոք փոքրահասակ  տղաքներ ղրկեն ի Վենետիկորոնք ըլլան ազնիւևքաղցրաբարոյհոգեսէրքբարեպաշտ ընտանեաց զաւակներ,սրամիտքընթերցասէրք և ընդունակ ուսմանց:
Խստիւ պատուիրէր որ լաւ ընտրութիւն ընենքննեն անոնցկազմուածը՝ որ տկար և հիւանդոտ չըլլանփորձեն զանոնք,բացատրեն թե ինչ է կրօնաւորութիւնըդժուարութիւններ  դնենառջեւնինորպէս զի աւելի եւս յայտնի ըլլայ անոնց կոչումունենալը կամ ոչԿը գրէր որ չընդունին ծնողաց մէկ հատիկզաւակներըբայց միայն եթէ ուխտած ըլլան Աստուծոյ նուիրելուզանոնք:
 Տարիքի մասին՝ ամենէն փոքր 12-ամեայ և ամենէն մեծ 16-ամեայ տղաքը կընդունէրԴարձեալ տղայոց ընդունելութեան արգելքներ էին արտաքին պակասութիւնքինչպէս չափազանց հասակի կարճութիւնըշիլ և շատ խաղացող աչքերըև այլնչէր ընդունէր նաեւ ձառագէմներըև ուրիշ որևէ արատաւորներըվասն զի արտաքինը յաճախ ներքնոյն հայելին էկըսէր. «Ազնիւ իւղերը հասարակ անոթներու մէջ չէն պահուիրՄինչդեռ դիմաց չափակցութիւնը և արտաքին բարեձեւութիւնը շատ անգամ հոգւոյն գեղեցկութեան նշաններ են»: Միւս կողմանէ կընտրէր աւելի աղքտներուն քան հարուստերուն զաւակները. «Եթե երկու տղաք ըլլանկը գրէրմին աղքատ և ազնիւիսկ միւսը՝ հարուստ և պակասաւորպետք է առաջինը ընտրէք՝ քան վերջինըՆայեցէք որ աղքատներուն որդիքը ընտրէք և ղրկէքմիայն թէ սրամիտ և հեզաբարոյ ըլլանընդհանրապէս աղքատները խոնարհ և հլու կըլլանմինչդեռ հարուստերուն զաւակները բարձրամիտ և համարձակ կըլլան»:

Տեսանյութեր

Ստեղծագործական աշխատանք

Ներկայացնել նյութ /տեսանյութ, ռադիոնյութ, պատում՝ հղումներով/
1.      Ես սեբաստացի եմ և ես այսպիսին եմ:
·         ներկայացնել սեբաստացուն բնորոշ հատկանիշերը, նրա առանձնահատկությունները
·         փաստերով ցույց տալ Ձեր գործունեությունը՝ անհատապես կամ խմբով արված /նախագծեր, նախաձեռնություններ, ստեղծած տեսաֆիլմեր և ռադիոնյութեր…/
·         Ձեր գործունեության ամբողջական ներկայացումը կարող է դառնալ սեբաստացու ձեր հաշվետվությունը
·         Արված աշխատանքը տեղադրել բլոգում:
2. Սեբաստացու օրերին հանդես գալ որևէ նախաձեռնությամբ, դրա կազմակերպմամբ /անհատական, խմբային, ընտանեկան…/: Բլոգում հրապարակել նախագիծը:
Առաջադրանքները՝ Մարիետ Սիմոնյանի


             

No comments:

Post a Comment

Թատրոն-ճամփորդության հայտի ուսումնասիրություն

Ուսումնասիրությունն արվել է ըստ ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգի: Ուսումնասիրությունը կատարվել է ըստ այս ենթակ...