Tuesday, November 1, 2016

Նոյեմբեր ամսվա անելիքներ

Նոյեմբերի 1-3
,,Ուսումնական աշուն,, նախագծի ամփոփում

Նոյեմբերի 5-11
Արևմտահայերեն գրականության օրեր


Նոյեմբերի 14-19 
Սեբաստացու օրեր.  կրթահամալիրի տոնը

Նոյեմբերի 20-30
Հայկական ժողովրդական հեքիաթի օրեր


Երկարաժամկետ նախագծերՆոյեմբերի 4, 11, 18, 25 - մեդիաուրբաթ
Նոյեմբերի 2, 9, 16, 23, 30-  մանկավարժական աշխատողի ամենշաբաթյա սեմինար
Նոյեմբերի 10- ֆլեշմոբ Հայոց լեզվից

No comments:

Post a Comment

Թատրոն-ճամփորդության հայտի ուսումնասիրություն

Ուսումնասիրությունն արվել է ըստ ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգի: Ուսումնասիրությունը կատարվել է ըստ այս ենթակ...