Tuesday, September 22, 2015

Լրացուցիչ կրթություն. Իմ ու քո բարբառը

Թեման՝ <<Իմ ու քո բարբառը>>
Նախագիծը նախատեսված է լրացուցիչ կրթության համար, այսինքն՝ նախագծի մասնակիցը առաջադրանքները կատարում է իր որոշած ժամին և իր որոշած վայրում։
Նպատակը
 • շփում լեզվական այլ մակարդակի հետ
 • բարբառային տարրերի (բառերի, արտահայտությունների, լեզվական այլ իրողությունների) հայտնաբերում
 • համեմատում իր լեզվի, խոսքի հետ
 • ծանոթացում, շփում տարբեր բարբառներով խոսող հանրության հետ
 • բառարանից օգտվելու հմտության մշակում
 • լեզվագործունեության զարգացում


Նախագծի ենթադրյալ ընթացքը

 1. Նախագծի մասնակիցը իր շրջապատում գտնում է մեկին (հայրիկ, մայրիկ, տատիկ, պապիկ, բարեկամ, ծանոթ, անծանոթ), ով խոսքում իր համար անծանոթ լեզվական տարրեր է օգտագործում (բառեր, արտահայտություններ, լեզվական այլ իրողություններ)։
 2. Տեսագրում, ձայնագրում կամ գրառում է այն։
 3. Խոսքից դուրս է բերում լեզվական այն իրողությունները, որոնք անծանոթ են իրեն։
 4. Ուսուցչի, <<Հայոց լեզվի բարբառային բառարանի>>  միջոցով տեղեկություններ է հավաքում տվյալ լեզվական իրողության մասին։
 5. Պարզում է, թե այն գրական հայերենում ինչ նշանակություն և գործածություն ունի։
 6. Պարզում է, թե որ բարբառով է խոսում այդ մարդը։
 7. Տեղեկություններ է հավաքում այդ բարբառի մասին։
 8. Արդյունքում նաև պարզում է, թե լեզվական տվյալ իրողությունը այդ բարբառում և ուրիշ բարբառներում ինչ ձևով է հանդես գալիս։ 

Թեմաններ

 • Պարզիր, թե լեզվական որ իրողությունն է կոչվում բարբառ (ինչ է բարբառը)։
 • Պարզիր, թե ինչ բարբառով ես խոսում դու։
 • Պարզիր, թե բարբառային ինչ ճյուղեր ունի հայերենը։
 • Ընտանիքիդ անդամներից, տատիկ-պապիկներից, ծանոթ-անծանոթներից բարբառային պատումների (տեսագրությունների, ձայնագրությունների, տեքստերի) հավաքագրում, ուսումնասիրում։
 • Բարբառային պատում՝ <<Ես>> (բարբառախոսը պատմում է իր մասին)։
 • Ընտրեք մի ստեղծագործություն և այդ ստեղծագործությունը ներկայացրեք  բարբառով (այն բարբառով, որով խոսում եք կամ  խոսում է)։No comments:

Post a Comment

Թատրոն-ճամփորդության հայտի ուսումնասիրություն

Ուսումնասիրությունն արվել է ըստ ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգի: Ուսումնասիրությունը կատարվել է ըստ այս ենթակ...